Câu hỏi:

07/05/2022 33

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Ở châu Phi dân cư tập trung đông nhất ở khu vực Tây Phi, đặc biệt là ở khu vực vịnh Ghi-nê.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 175

Câu 2:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 113

Câu 3:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/05/2022 92

Câu 4:

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Xem đáp án » 07/05/2022 64

Câu 5:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 63

Câu 6:

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị

Xem đáp án » 07/05/2022 41

Bình luận


Bình luận