Câu hỏi:

07/05/2022 18

Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua mật độ dân số (số người sinh sống trên một đơn vị diện tích - đơn vị: người/km2).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 175

Câu 2:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 121

Câu 3:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/05/2022 92

Câu 4:

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Xem đáp án » 07/05/2022 69

Câu 5:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 63

Câu 6:

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị

Xem đáp án » 07/05/2022 42

Câu 7:

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 33

Bình luận


Bình luận