Câu hỏi:

07/05/2022 42

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Trên thế giới, tỉ lệ người sống trong các đô thị ngày càng tăng do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa kéo theo nhiều người dân nông thôn xuống các đô thị tìm việc làm trong khi tỉ lệ người sống ở nông thôn có xu hướng giảm dần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 175

Câu 2:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 121

Câu 3:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/05/2022 92

Câu 4:

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Xem đáp án » 07/05/2022 69

Câu 5:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 63

Câu 6:

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 33

Bình luận


Bình luận