Câu hỏi:

09/05/2022 4,494

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Dựa theo vai trò của kiểu tệp, kiểu dữ liệu tệp có những đặc điểm sau:

- Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, …) và không bị mất khi tắt nguồn điện;

- Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu?

Xem đáp án » 09/05/2022 15,325

Câu 2:

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 7,817

Câu 3:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 5,018

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,281

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng về tệp văn bản?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,910

Câu 6:

Các dữ liệu dạng văn bản như sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ bậc cao, ... thường được lưu trữ dưới dạng tệp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,514

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK