Câu hỏi:

09/05/2022 2,922

Phát biểu nào sau đây là đúng về tệp văn bản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Tệp văn bản là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các kí tự theo mã ASCII/UNICODE. Trong tệp văn bản, dãy kí tự kết thúc bởi nhóm kí tự xuống dòng hay kí tự kết thúc tệp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu?

Xem đáp án » 09/05/2022 15,364

Câu 2:

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 7,842

Câu 3:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 5,036

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,509

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,295

Câu 6:

Các dữ liệu dạng văn bản như sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ bậc cao, ... thường được lưu trữ dưới dạng tệp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,524

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK