Câu hỏi:

09/05/2022 7,802

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành hai loại: Tệp văn bản và tệp có cấu trúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu?

Xem đáp án » 09/05/2022 15,314

Câu 2:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 5,012

Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,484

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,273

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng về tệp văn bản?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,902

Câu 6:

Các dữ liệu dạng văn bản như sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ bậc cao, ... thường được lưu trữ dưới dạng tệp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,506

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK