Câu hỏi:

09/05/2022 4,279

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Khác với mảng, số lượng phần tử của tệp không xác định trước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu?

Xem đáp án » 09/05/2022 15,319

Câu 2:

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 7,810

Câu 3:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 5,015

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,488

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng về tệp văn bản?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,905

Câu 6:

Các dữ liệu dạng văn bản như sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ bậc cao, ... thường được lưu trữ dưới dạng tệp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,507

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK