Câu hỏi:

09/05/2022 15,824

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu tệp được lưu trữ lâu dài trên bộ nhớ ngoài.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 8,063

Câu 2:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành:

Xem đáp án » 09/05/2022 5,233

Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,691

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

Xem đáp án » 09/05/2022 4,513

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng về tệp văn bản?

Xem đáp án » 09/05/2022 3,073

Câu 6:

Các dữ liệu dạng văn bản như sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ bậc cao, ... thường được lưu trữ dưới dạng tệp nào?

Xem đáp án » 09/05/2022 2,705

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK