Câu hỏi:

12/05/2022 1,787

Tham số hình thức là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Tham số hình thức là các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biến toàn cục là:

Xem đáp án » 12/05/2022 8,474

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về print()?

Xem đáp án » 12/05/2022 3,106

Câu 3:

Trong câu gọi hàm sin(90), thì giá trị 90 là:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,040

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

def s(a1,b1):

s=a1+b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=s(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên biến a, b được gọi là:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,854

Câu 5:

Cấu trúc của hàm bao gồm:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,838

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chương trình con?

Xem đáp án » 12/05/2022 1,551

Bình luận


Bình luận