Câu hỏi:

12/05/2022 1,516

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc khai báo thư viện: import .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 12/05/2022 853

Câu 2:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 735

Câu 3:

Module hỗ trợ việc tạo danh sách các tập tin từ việc tìm kiếm thư mục dùng ký tự thay thế (wildcard):

Xem đáp án » 12/05/2022 657

Câu 4:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 553

Câu 5:

Module cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành:

Xem đáp án » 12/05/2022 465

Câu 6:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 403

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK