Câu hỏi:

12/05/2022 116

Module cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Thư viện ramdom: Tạo số ngẫu nhiên

Thư viện zlib: Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu

Thư viện datetime: Cung cấp các lớp dành cho viêc xử lý ngày tháng và thời gian.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 781

Câu 2:

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 12/05/2022 477

Câu 3:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 304

Câu 4:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 248

Câu 5:

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Xem đáp án » 12/05/2022 174

Câu 6:

Để sử dụng module glob ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 164

Câu 7:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 147

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK