Câu hỏi:

12/05/2022 752

Module hỗ trợ việc tạo danh sách các tập tin từ việc tìm kiếm thư mục dùng ký tự thay thế (wildcard):

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thư viện glob: Hỗ trợ việc tạo danh sách các tập tin từ việc tìm kiếm thư mục dùng kí tự thay thế.

Thư viện os: Cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành.

Thư viện datetime: Cung cấp các lớp dành cho viêc xử lý ngày tháng và thời gian.

Thư viện zlib: Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,683

Câu 2:

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 12/05/2022 967

Câu 3:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 863

Câu 4:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 670

Câu 5:

Module cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành:

Xem đáp án » 12/05/2022 552

Câu 6:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 478

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK