Câu hỏi:

12/05/2022 21

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

sqrt(x) là hàm toán học tính căn bậc hai nên thư viện cần khai báo là thư viện toán học math.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 47

Câu 2:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 33

Câu 3:

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Xem đáp án » 12/05/2022 29

Câu 4:

Để sử dụng module glob ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 29

Câu 5:

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Xem đáp án » 12/05/2022 26

Câu 6:

Để khai báo module urllib2 ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 22

Câu 7:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 21

Bình luận


Bình luận