Câu hỏi:

12/05/2022 149

Module dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thư viện urllib2: Dùng cho việc truy cập internet và xử lý các giao thức internet.

Thư viện os: Cung cấp hàng loạt các hàm dùng cho việc giao tiếp với hệ điều hành.

Thư viện datetime: Cung cấp các lớp dành cho viêc xử lý ngày tháng và thời gian

Thư viện zlib: Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 814

Câu 2:

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Xem đáp án » 12/05/2022 505

Câu 3:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án » 12/05/2022 325

Câu 4:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 250

Câu 5:

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Xem đáp án » 12/05/2022 175

Câu 6:

Để sử dụng module glob ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án » 12/05/2022 165

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK