Câu hỏi:

13/05/2022 26

Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc phân lớp (hay danh sách kí hiệu đầu dòng nhiều cấp) thường được dùng trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu, …. Công cụ này giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dề hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.

⇒ C sai khi nói về cấu trúc phân lớp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 72

Câu 2:

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn?

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 3:

Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 4:

1. Khi tạo bài trình chiếu, em thường trình bày các trang như thế nào?

2. Theo em, tiêu đề của bài trình chiếu nên đặt ở trang nào? Muốn làm nổi bật nội dung của mỗi trang thì cần làm như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 5:

Trong các bài phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội nghị, dạy học, quảng cáo, …

b) Phần mềm trình chiếu có chức năng tạo bài trình chiếu và lưu dưới dạng tệp.

c) Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang chiếu.

d) Chức năng của phần mềm trình chiếu là tính toán tự động.

Xem đáp án » 13/05/2022 20

Câu 6:

1. Em đã biết gì về phần mềm trình chiếu?

2. Khi tạo một bài trình bày với nội dung gồm văn bản, hình ảnh và nhiều đối tượng khác, em chọn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm trình chiếu? Vì sao?

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Bình luận


Bình luận