Câu hỏi:

18/05/2022 42

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vai trò của chăn nuôi:

+ Cung cấp thực phẩm hàng ngày cho con người.

+ Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

+ Cung cấp nguyên liệu cho chế biến

+ Cung cấp nguồn phân bón hữu cơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường?

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 68

Câu 2:

Trong các vật nuôi ở Hình 9.3, em có ấn tượng với loại vật nuôi nào nhất? Vì sao?

Trong các vật nuôi ở Hình 9.3, em có ấn tượng với loại vật nuôi nào nhất? Vì sao (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 58

Câu 3:

Tìm hiểu thêm về phương thức chăn nuôi nông hộ và phương thức chăn nuôi trang trại. Cho biết ưu điểm, hạn chế, khả năng phát triển trong tương lai của từng phương thức.

Xem đáp án » 18/05/2022 56

Câu 4:

Quan sát hoạt động chăn nuôi ở gia đình và địa phương em, tìm ra những hoạt động chưa hợp lí và đề xuất các biện pháp khắc phục để bảo vệ môi trường.

Xem đáp án » 18/05/2022 49

Câu 5:

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây.

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 44

Câu 6:

Ngày nay, người ta cho rằng chất thải chăn nuôi là một nguồn tài nguyên nguyên rất có giá trị. Em cho biết ý kiến trên đúng hay sai. Tại sao?

Xem đáp án » 18/05/2022 41

Bình luận


Bình luận