Câu hỏi:

18/05/2022 16

Trong các vật nuôi ở Hình 9.3, em có ấn tượng với loại vật nuôi nào nhất? Vì sao?

Trong các vật nuôi ở Hình 9.3, em có ấn tượng với loại vật nuôi nào nhất? Vì sao (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong các vật nuôi trong hình, em ấn tượng nhất với vật nuôi Gà Đông Tảo

- Lí do: đây là giống gà đặc sản dùng để tiến vua, đôi chân to, màu sắc đẹp, khác với giống gà phổ biến ở nước ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường?

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 50

Câu 2:

Quan sát hoạt động chăn nuôi ở gia đình và địa phương em, tìm ra những hoạt động chưa hợp lí và đề xuất các biện pháp khắc phục để bảo vệ môi trường.

Xem đáp án » 18/05/2022 38

Câu 3:

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây.

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 35

Câu 4:

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 32

Câu 5:

Tìm hiểu thêm về phương thức chăn nuôi nông hộ và phương thức chăn nuôi trang trại. Cho biết ưu điểm, hạn chế, khả năng phát triển trong tương lai của từng phương thức.

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 6:

Kể tên một loại vật nuôi đặc trưng vùng miền mà em biết và mô tả đặc điểm của loại vật nuôi đó.

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Câu 7:

Đọc nội dung mục III kết hợp với quan sát Hình 9.4, nêu đặc điểm của từng phương thức chăn nuôi.

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Bình luận


Bình luận