Câu hỏi:

18/05/2022 22

Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. (Mark đang nói chuyện với Trang về Tết Trung thu. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của Trang dưới đây.)

Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. b

2. e

3. a

4. c

5. d

Hướng dẫn dịch:

Mark: Bạn có tổ chức Tết Trung thu vào tháng 12 không?

Trang: Không, chúng tôi tổ chức vào giữa tháng 8 âm lịch.

Mark: Bạn có ăn bánh trung thu ở lễ hội không?

Trang: Có, chúng tôi có. Chúng tôi cũng có một số trái cây mùa thu.

Mark: Bạn có làm đèn lồng ở lễ hội không?

Trang: Có g, chúng tôi có. Chúng tôi cũng xem múa lân.

Mark: Bạn có thích lễ hội không?

Trang: Có, tôi có. Đó là một trong những lễ hội yêu thích của tôi.

Mark: Tôi có thể tham gia lễ hội với bạn vào tháng tới được không?

Trang: Được. Chỉ cần qua nhà tôi vào đêm liên hoan.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Change the sentences into Yes/ No questions. (Thay đổi các câu thành câu hỏi Có / Không.)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Câu 2:

Fill in each blank with a correct

auxiliary verb or modal verb. (Điền vào mỗi chỗ trống với một động từ bổ trợ hoặc động từ bổ sung đúng.)

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 3:

GAME. Festival mystery (TRÒ CHƠI. Lễ hội bí ẩn)

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes/ No questions to find out what the festival is. (Làm việc nhóm. Một học sinh nghĩ về một lễ hội mà anh / cô ấy thích. Các học sinh khác đặt câu hỏi Có / Không để tìm hiểu lễ hội là gì.)

Xem đáp án » 18/05/2022 19

Câu 4:

Match the questions in column A with their answers in column B (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời của chúng ở cột B)

Match the questions in column A with their answers in column B (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời  (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Bình luận


Bình luận