Câu hỏi:

18/05/2022 16

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời về lễ hội mà ai đó đã tham gia)

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời  (ảnh 1)

Match the questions and answers about a festival someone joined (Ghép các câu hỏi và câu trả lời  (ảnh 2)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1 – d

2 – b

3 – e

4 – c

5 – a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã tham gia lễ hội nào? - Tôi tham gia Hội chợ Mua sắm.

2. Bạn đã tham gia nó ở đâu và khi nào? - Tôi tham gia lễ hội ở Phú Yên vào tháng 3 năm ngoái.

3. Tại sao mọi người ăn mừng nó? - Họ làm lễ để tạ ơn Thần lúa và cầu mong một vụ mùa mới tốt đẹp hơn.

4. Bạn đã làm gì ở đó? - Tôi đã xem mọi người chơi trống, hát các bài hát truyền thống và khiêu vũ. Tôi cũng chơi các trò chơi truyền thống với những đứa trẻ ở đó.

5. Bạn có thích lễ hội không? Tại sao hoặc tại sao không? – Có, rất nhiều vì có rất nhiều thứ để làm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the email again. Complete each sentence with no more than TWO words. (Đọc lại email. Hoàn thành mỗi câu với không quá HAI từ.)

Xem đáp án » 18/05/2022 42

Câu 2:

Match the word from the email in 1 with its meaning (Ghép từ trong email phần 1 với nghĩa của nó)

Match the word from the email in 1 with its meaning (Ghép từ trong email phần 1 với nghĩa của nó) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 3:

Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về một lễ hội mà bạn và bạn của bạn đã tham gia, sử dụng các câu hỏi bài 4 như gợi ý. Kể cho cả lớp nghe về lễ hội mà bạn của bạn đã tham gia.)

Xem đáp án » 18/05/2022 19

Câu 4:

Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ sự kiện nào diễn ra tại Lễ hội Ngày sinh đôi?)

Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival?  (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Bình luận


Bình luận