Câu hỏi:

18/05/2022 16

Circle the correct words or phrases in brackets. (Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Looking back có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. fireworks

2. Cannes Film Festival

3. painting

4. candy apples

5. Thanksgiving

Hướng dẫn dịch:

1. Năm ngoái không có bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

2. Cô ấy là nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái.

3. Vào lễ Phục sinh, trẻ em thích vẽ những quả trứng Phục sinh.

4. Mọi người chuẩn bị kẹo táo cho Halloween.

5. Đối với Lễ Tạ ơn, mọi người có một bữa tiệc với gà tây, bánh ngô và khoai lang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu bằng điền vào chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp.)

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Câu 2:

Answer the following questions about yourself (Trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Câu 3:

Choose the correct question A or B. (Chọn câu A hoặc B đúng.)

Xem đáp án » 18/05/2022 9

Bình luận


Bình luận