Câu hỏi:

18/05/2022 27

Answer the following questions about yourself (Trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Looking back có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Yes, I am.

2. Yes, I do.

3. Yes, I can.

4. No, I didn’t.

5. Yes, my family does.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có hứng thú với các lễ hội không? – Có.

2. Bạn có ăn bánh chưng vào ngày Tết không? – Có.

3. Bạn có thể nấu món ăn truyền thống nào không? – Có.

4. Bạn có xem bắn pháo hoa năm ngoái không? – Không.

5. Gia đình bạn có quây quần bên nhau vào dịp Tết không? – Có.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu bằng điền vào chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp.)

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 2:

Circle the correct words or phrases in brackets. (Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.)

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Câu 3:

Choose the correct question A or B. (Chọn câu A hoặc B đúng.)

Xem đáp án » 18/05/2022 12

Bình luận


Bình luận