Câu hỏi:

18/05/2022 12

Choose the correct question A or B. (Chọn câu A hoặc B đúng.)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Looking back có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm qua bạn có đi lễ hội Lim không?

2. Họ có luôn tổ chức lễ hội vào tháng Năm không?

3. Bạn sẽ mặc một bộ trang phục cho Halloween?

4. Anh ấy có hứng thú với việc tham gia lễ hội không?

5. Mọi người có nghe các bài hát truyền thống ở Lễ hội Hội Mùa năm ngoái không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu bằng điền vào chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp.)

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Câu 2:

Answer the following questions about yourself (Trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân)

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 3:

Circle the correct words or phrases in brackets. (Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.)

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Bình luận


Bình luận