Câu hỏi:

18/05/2022 23

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu bằng điền vào chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp.)

Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. (Hoàn thành từng câu (ảnh 1)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Looking back có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. lion dances

2. floats

3. costumes

4. Bunny

5. gathering

Hướng dẫn dịch:

1. Đặc sắc nhất của Tết Trung thu là màn múa lân.

2. Có xe diễu hành hoa trong Lễ hội hoa Tulip.

3. Chúng tôi thích mặc trang phục truyền thống vào dịp Tết.

4. Một trong những biểu tượng của Lễ Phục sinh là Chú thỏ Phục sinh.

5. Lễ hội Ngày sinh đôi là lễ hội tụ họp lớn nhất của các cặp song sinh trên thế giới.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Answer the following questions about yourself (Trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân)

Xem đáp án » 18/05/2022 19

Câu 2:

Circle the correct words or phrases in brackets. (Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.)

Xem đáp án » 18/05/2022 16

Câu 3:

Choose the correct question A or B. (Chọn câu A hoặc B đúng.)

Xem đáp án » 18/05/2022 10

Bình luận


Bình luận