Câu hỏi:

23/05/2022 49

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(2;1;1), B(0;3;-1). Mặt cầu (S) đường kính AB có phương trình là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Tâm I là trung điểm AB => I(1;2;0) và bán kính R=IA=3.

Vậy x12+y22+z2=3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng 4 và độ dài đường sinh bằng 5.

Xem đáp án » 23/05/2022 105

Câu 2:

Một khối trụ có chiều cao và bán kính đường tròn đáy cùng bằng R thì có thể tích là

Xem đáp án » 23/05/2022 67

Câu 3:

Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

Xem đáp án » 23/05/2022 48

Câu 4:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2022 44

Câu 5:

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R, đồ thị hàm số y=f'(x) như trong hình vẽ bên.

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R, đồ thị hàm số y=f'(x) như trong hình vẽ bên. (ảnh 1)

Hỏi phương trình f(x)=0 có tất cả bao nhiêu nghiệm biết f(a)>0?

Xem đáp án » 23/05/2022 44

Câu 6:

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức?
Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức? (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/05/2022 35

Bình luận


Bình luận