Câu hỏi:

25/05/2022 28

Chương trình lớp 9, em được học mấy phương châm hội thoại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương châm hội thoại trong chương trình lớp 9: phương châm về chất, lượng, cách thức, lịch sự, quan hệ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong giao tiếp, nói lạc đề vi phạm phương châm hội thoại nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 45

Câu 2:

Phương châm quan hệ là gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 33

Câu 3:

Xác định phương châm hội thoại của câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?

Xem đáp án » 25/05/2022 33

Câu 4:

Phương châm hội thoại nào được thể hiện trong đoạn trích sau:

- Về đến nhà, A Phủ lẳng vai ném nửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra hỏi:

- Mất mấy con bò?

A Phủ trả lời tự nhiên:

- Tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm.

Xem đáp án » 25/05/2022 33

Câu 5:

Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi:

CÓ CON GIUN ĐẤT!

Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm dính vào râu quan tuần, anh lính hầu quan tuần vội bẩm:- Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có hòn ngọc minh châu. Quan tuần thủng thẳng vuổt râu để cho hạt cơm rơi xuống.  Quan án về nhà, bảo anh lính hầu mình:- Ðấy mày xem! Lính bên quan tuần khôn ngoan thế đây! Giá mày học được như nó thì có phải tao cũng được mát mặt không?  Cách mấy hôm sau, quan tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở mép quan án, anh lính hầu quan ăn trông thấy vội bẩm:- Bẩm cụ lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ!

(Truyện cười dân gian Việt Nam)

   Câu chuyện trên liên quan đến phương châm nào trong giao tiếp?

Xem đáp án » 25/05/2022 27

Câu 6:

Điền vào chỗ (...) để hoàn chỉnh câu sau:“Phương châm … là phương châm thể hiện sự tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp.”

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Bình luận


Bình luận