Trắc nghiệm Lý thuyết về Các phương châm hội thoại (tiếp theo) có đáp án

  • 66 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chương trình lớp 9, em được học mấy phương châm hội thoại?

Xem đáp án

Phương châm hội thoại trong chương trình lớp 9: phương châm về chất, lượng, cách thức, lịch sự, quan hệ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Điền vào chỗ (...) để hoàn chỉnh câu sau:“Phương châm … là phương châm thể hiện sự tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp.”

Xem đáp án

Phương châm lịch sự là phương châm thể hiện sự tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phương châm quan hệ là gì?

Xem đáp án

Phương châm quan hệ là khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Xác định phương châm hội thoại của câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?

Xem đáp án

câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” liên quan đến phương châm lịch sự.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phương châm hội thoại nào được thể hiện trong đoạn trích sau:

- Về đến nhà, A Phủ lẳng vai ném nửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra hỏi:

- Mất mấy con bò?

A Phủ trả lời tự nhiên:

- Tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm.

Xem đáp án

Nhân vật Pá Tra hỏi về việc mất con bò, A Phủ lại trả lời việc về lấy súng bắn hổ. A Phủ cố tình né tránh câu trả lời của Pá Tra = vi phạm phương châm quan hệ.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận