Câu hỏi:

11/01/2020 24,034

Tìm tập xác định của hàm số y= x2-3x+2-13

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=x2-4x20192020 là

Xem đáp án » 11/01/2020 13,313

Câu 2:

Tập xác định của hàm số  y=x2-3x+235+x-3-2 

Xem đáp án » 11/01/2020 10,710

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = (2x -1)-2

Xem đáp án » 11/01/2020 9,569

Câu 4:

Tìm tập xác định D của hàm số y = ( 2x -3)2019

Xem đáp án » 11/01/2020 6,700

Câu 5:

Trong các phương trình sau: cos x =5-3  (1); sin x =1-2  (2); sin x + cos x = 2  (3), phương trình nào vô nghiệm?

Xem đáp án » 11/01/2020 5,208

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=x2-7x+1053 là

Xem đáp án » 11/01/2020 4,596

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK