Câu hỏi:

11/01/2020 298

Tập xác định của hàm số y = x2-1-3 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số y = x2-1-3 là 

Vậy tập xác định của hàm số là \{±1}

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = (x-2)-3  là:

Xem đáp án » 11/01/2020 18,459

Câu 2:

Cho a > 0 và a  1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 12/01/2020 18,194

Câu 3:

Cho a,b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/01/2020 13,114

Câu 4:

Hàm số y = 4x-14 có tập xác định là

Xem đáp án » 11/01/2020 9,728

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = 4-3x-x2-2019

Xem đáp án » 11/01/2020 7,234

Câu 6:

Tập xác định D của hàm số y = (3x-5)π3 

Xem đáp án » 11/01/2020 6,637

Câu 7:

Tập xác định của hàm số y=(2x-x2)23 là

Xem đáp án » 11/01/2020 2,247

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK