174 Bài tập Hàm số mũ Logarit cực hay từ đề thi đại học có đáp án(P1)

  • 3627 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số y = x2-3x+2-13

Xem đáp án

Chọn A

Hàm số lũy thừa có số mũ không nguyên thì điều kiện là cơ số phải dương, nên suy ra hàm số

y=(x2-3x+2)-13 có điều kiện là 

Vậy tập xác định của hàm số là 


Câu 2:

Tìm tập xác định D của hàm số y = (2-x)13

Xem đáp án

Chọn C

ĐKXĐ:  Suy ra TXĐ: 


Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = x2-1-3 là:

Xem đáp án

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số y = x2-1-3 là 

Vậy tập xác định của hàm số là \{±1}


Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số y = 2x-x22019

Xem đáp án

Chọn B

Điều kiện xác định của hàm số là 

Suy ra tập xác định của hàm số đã cho là (0;2)


Câu 5:

Trong các phương trình sau: cos x = 5 - 3 (1); sin x = 1 - 2 (2); sin x + cos x = 2 (3), phương trình nào vô nghiệm?

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: nên (1) và (2) có nghiệm.

Cách 1:

Xét: nên (3) vô nghiệm.

Cách 2:

Điều kiện có nghiệm của phương trình: sin x + cos x = 2 là:

(vô lý) nên (3) vô nghiệm.

Cách 3:

Vì 

nên (3) vô nghiệm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận