Câu hỏi:

11/01/2020 160

Tập xác định của hàm số y = 2x-x223  là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

 nên điều kiện xác định của hàm số là 

Vậy tập xác định của hàm số là D = (0;2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = (x-2)-3  là:

Xem đáp án » 11/01/2020 18,445

Câu 2:

Cho a > 0 và a  1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 12/01/2020 18,189

Câu 3:

Cho a,b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/01/2020 13,098

Câu 4:

Hàm số y = 4x-14 có tập xác định là

Xem đáp án » 11/01/2020 9,720

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = 4-3x-x2-2019

Xem đáp án » 11/01/2020 7,228

Câu 6:

Tập xác định D của hàm số y = (3x-5)π3 

Xem đáp án » 11/01/2020 6,632

Câu 7:

Tập xác định của hàm số y=(2x-x2)23 là

Xem đáp án » 11/01/2020 2,246

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK