Câu hỏi:

11/01/2020 138

Tìm tập xác định D của hàm số y = x3-x2-5

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Cần nhớ lại: Xét hàm số 

+ Nếu a nguyên dương thì hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) xác định

+ Nếu a nguyên âm hoặc bằng  thì hàm số xác định khi và chỉ khi f(x)  0

+ Nếu a không nguyên thì hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) > 0

Dựa vào phần kiến thức “cần nhớ lại” bên trên ta dễ dàng thấy hàm số  xác định khi và chỉ khi 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = (x-2)-3  là:

Xem đáp án » 11/01/2020 18,371

Câu 2:

Cho a > 0 và a  1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 12/01/2020 18,166

Câu 3:

Cho a,b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/01/2020 13,065

Câu 4:

Hàm số y = 4x-14 có tập xác định là

Xem đáp án » 11/01/2020 9,678

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = 4-3x-x2-2019

Xem đáp án » 11/01/2020 7,208

Câu 6:

Tập xác định D của hàm số y = (3x-5)π3 

Xem đáp án » 11/01/2020 6,609

Câu 7:

Tập xác định của hàm số y=(2x-x2)23 là

Xem đáp án » 11/01/2020 2,232

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK