Câu hỏi:

11/01/2020 128

Tập xác định của hàm số y = x2-7x+1053 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Hàm số đã cho có dạng hàm số lũy thừa với số mũ không nguyên nên cơ số xác định và dương.

Khi đó 

Vậy tập xác định của hàm số là 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = (x-2)-3  là:

Xem đáp án » 11/01/2020 18,450

Câu 2:

Cho a > 0 và a  1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 12/01/2020 18,192

Câu 3:

Cho a,b là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/01/2020 13,109

Câu 4:

Hàm số y = 4x-14 có tập xác định là

Xem đáp án » 11/01/2020 9,722

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = 4-3x-x2-2019

Xem đáp án » 11/01/2020 7,233

Câu 6:

Tập xác định D của hàm số y = (3x-5)π3 

Xem đáp án » 11/01/2020 6,636

Câu 7:

Tập xác định của hàm số y=(2x-x2)23 là

Xem đáp án » 11/01/2020 2,246

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK