Câu hỏi:

30/06/2022 19

Em hãy viết đoạn chương trình điều khiển robot chuyển động thẳng, nếu gặp vật cản thì quay lại đi theo chiều ngược lại.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đoạn chương trình có thể như sau:

Khởi động chương trình

forever

Đi thẳng (50)

if Tín hiệu siêu âm (cổng) < 15

Xoay trái (50)

Đợi 2.5 giây

Đi thẳng (50)

Đợi 1 giây

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu cách điều khiển cảm biến siêu âm

Đọc, thảo luận về nguyên tắc hoạt động và lệnh lập trình cảm biến siêu âm.

Xem đáp án » 30/06/2022 30

Câu 2:

Nếu trên đường đi robot gặp vật cản thì sẽ như thế nào? Làm thế nào để robot nhận ra vật cản và làm gì để tránh vật cản đó?

Xem đáp án » 30/06/2022 23

Câu 3:

Nếu câu lệnh xử lý tín hiệu cảm biến siêu âm đặt trong vòng lặp không vô hạn thì sẽ như thế nào?

Xem đáp án » 30/06/2022 23

Câu 4:

Vì sao không thể đặt lệnh kiểm tra nhận biết vật cản của cảm biến siêu âm ở khoảng cách quá ngắn, ví dụ dưới 1cm?

Xem đáp án » 30/06/2022 23

Câu 5:

Vì sao luôn phải đặt lệnh nhận tín hiệu cảm biến siêu âm trong vòng lặp vô hạn?

Xem đáp án » 30/06/2022 19

Câu 6:

Robot tránh vật cản như thế nào?

Đọc, thảo luận về nguyên tắc chung và cách lập trình điều khiển robot tránh vật cản.

Xem đáp án » 30/06/2022 18

Bình luận


Bình luận