Câu hỏi:

30/06/2022 27

Yêu cầu: Lập chương trình điều khiển robot đi một vòng quang sa bàn theo chiều ngược kim đồng hồ, xuất phát từ vị trí Bắt đầu và dừng tại vị trí Kết thúc.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chuẩn bị: Sa bàn, robot có gắn thành phần động cơ, cảm biến dò đường.

Thực hiện: Trong thực tế, khi được cấp cùng một nguồn hoạt động thì các động cơ DC vẫn không xoay với tốc độ bằng nhau do giữa chúng tồn tại chênh lệch về tốc độ xoay. Do vậy, em có thể điều chỉnh tốc độ của từng động cơ với các mức chênh lệch tốc độ khác nhau, ví dụ, giữ nguyên tốc độ một động cơ và tăng hoặc giảm tốc độ động cơ còn lại, sau đó chạy thử để kiểm tra kết quả và điều chỉnh cho chính xác.

(Thực hiện trên phần mềm GaraBlock)

Bước 1. Lập trình cho bốn trường hợp của cảm biến dò đường.

- Trường hợp 1: Khi cả hai mắt tín hiệu cảm biến dò đường cùng nằm trên đường màu đen, em cần lập trình cho robot đi thẳng với tốc độ phù hợp (Hình 12.2)

Media VietJack

- Trường hợp 2: Khi cảm biến dò đường bị lệch phải, em cần lập trình cho robot xoay trái với tốc độ phù hợp (Hình 12.4)

Media VietJack

- Trường hợp 3. Khi cảm biến dò đường bị lệch trái, em cần lập trình cho robot xoay phải với tốc độ phù hợp (Hình 12.5)

Media VietJack

- Trường hợp 4. Khi hai mắt tín hiệu cảm biến dò đường cùng nằm trên đường màu trắng, cần lập trình cho robot dừng lại. Ví dụ chương trình trong Hình 12.6

Media VietJack

Kết hợp cả 4 trường hợp trên, em sẽ lập được chương trình điều khiển robot sử dụng cảm biến dò đường thực hiện nhiệm vụ 1. Chương trình như Hình 12.7

Media VietJack

- Bước 2: Kết nối với robot máy tính và tiến hành nạp chương trình đã lập vào robot.

- Bước 3: Sau khi nạp chương trình thành công, đặt robot vào vị trí bắt đầu trên sa bàn sao cho cả hai mắt của cảm biến dò đường đều nằm trên đường màu đen. Sau đó bấm nút chuyển đến chế độ lập trình với máy tính (vòng LED màu trắng) trên mạch điều khiển của robot và quan sát kết quả, robot sẽ di chuyển từ vị Bắt đầu và tự động dừng lại ở vị trí Kết thúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy lập chương trình điều khiển robot di chuyển trên sa bàn, xuất phát từ vị trí Bắt đầu đến vị trí Kết thúc thì quay lại vị trí Bắt đầu. Lưu ý: robot không dừng lại mà di chuyển liên tục từ vị trí Bắt đầu đến vị trí Kết thúc và ngược lại.

Xem đáp án » 30/06/2022 25

Câu 2:

Yêu cầu: Lập chương trình điều khiển robot đi một vòng quanh sa bàn, nếu gặp phải vật cản thì đổi hướng di chuyển.

Xem đáp án » 30/06/2022 18

Câu 3:

Em hãy lập chương trình điều khiển robot di chuyển trên sa bàn, khi gặp vật cản thì dừng lại trong 3 giây sau đó đổi hướng di chuyển.

Xem đáp án » 30/06/2022 18

Bình luận


Bình luận