Câu hỏi:

30/06/2022 16

Yêu cầu: Lập chương trình điều khiển robot đi một vòng quanh sa bàn, nếu gặp phải vật cản thì đổi hướng di chuyển.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chuẩn bị: Chuẩn bị robot như ở nhiệm vụ 1 và gắn thêm thành phần cảm biến siêu âm.

Thực hiện: Em có thể sử dụng lại chương trình đã lập cho cảm biến dò đường ở nhiệm vụ 1 và lập trình cảm biến siêu âm phát hiện vật cản trong phạm vi 10cm. Khi phát hiện có vật cản trong phạm vi 10cm, robot đổi hướng di chuyển (có thể xoay trái hoặc xoay phải với thời gian hợp lý cho đến khi phát hiện được vạch cơ bản thì tiếp tục đi thẳng)

(Thực hiện trên phần mềm GaraBlock)

Bước 1. Lập trình kết hợp cảm biến dò đường và cảm biến siêu âm

Khi cảm biến siêu âm phát hiện có vật cản trong khoảng 10cm, robot sẽ xoay trái trong khoảng thời gian 1 giây (thời gian có thể tùy chỉnh nếu cần) đến khi gặp phải kẻ đường thì tiếp tục di chuyển theo vạch kẻ đường. Ví dụ trong Hình 12.8:

Media VietJack

Chương hoàn thiện để robot thực hiện nhiệm vụ 2 như sau:

Media VietJack

Bước 2. Kết nối robot với máy tính và tiến hành nạp chương trình đã lập vào robot.

Bước 3. Sau khi nạp chương trình thành công, đặt robot vào vị trí Bắt đầu và vật cản vào vị trí A hoặc B trên sa bàn. Sau đó bấm nút chuyển chế độ lập trình với máy tính và quan sát kết quả. Robot sẽ di chuyển từ vị trí Bắt đầu và tự động dừng lại khi gặp vật cản trong khoảng 10cm, khi lấy vật cản ra khỏi phạm vi 10cm thì robot tiếp tục di chuyển và sẽ dừng lại khi tiếp tục gặp vật cản trong khoảng 10cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yêu cầu: Lập chương trình điều khiển robot đi một vòng quang sa bàn theo chiều ngược kim đồng hồ, xuất phát từ vị trí Bắt đầu và dừng tại vị trí Kết thúc.

Xem đáp án » 30/06/2022 26

Câu 2:

Em hãy lập chương trình điều khiển robot di chuyển trên sa bàn, xuất phát từ vị trí Bắt đầu đến vị trí Kết thúc thì quay lại vị trí Bắt đầu. Lưu ý: robot không dừng lại mà di chuyển liên tục từ vị trí Bắt đầu đến vị trí Kết thúc và ngược lại.

Xem đáp án » 30/06/2022 24

Câu 3:

Em hãy lập chương trình điều khiển robot di chuyển trên sa bàn, khi gặp vật cản thì dừng lại trong 3 giây sau đó đổi hướng di chuyển.

Xem đáp án » 30/06/2022 18

Bình luận


Bình luận