Câu hỏi:

30/06/2022 19

Em hãy lập chương trình điều khiển robot di chuyển trên sa bàn, khi gặp vật cản thì dừng lại trong 3 giây sau đó đổi hướng di chuyển.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chương trình tương tự như trình trình ở nhiệm vụ 2, nhưng bổ sung thêm 2 câu lệnh Dừng lại và Đợi 3 giây ở phía trước câu lệnh xoay trái khi phát hiện vật cản.

Media VietJack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yêu cầu: Lập chương trình điều khiển robot đi một vòng quang sa bàn theo chiều ngược kim đồng hồ, xuất phát từ vị trí Bắt đầu và dừng tại vị trí Kết thúc.

Xem đáp án » 30/06/2022 27

Câu 2:

Em hãy lập chương trình điều khiển robot di chuyển trên sa bàn, xuất phát từ vị trí Bắt đầu đến vị trí Kết thúc thì quay lại vị trí Bắt đầu. Lưu ý: robot không dừng lại mà di chuyển liên tục từ vị trí Bắt đầu đến vị trí Kết thúc và ngược lại.

Xem đáp án » 30/06/2022 25

Câu 3:

Yêu cầu: Lập chương trình điều khiển robot đi một vòng quanh sa bàn, nếu gặp phải vật cản thì đổi hướng di chuyển.

Xem đáp án » 30/06/2022 18

Bình luận


Bình luận