Câu hỏi:

15/01/2020 1,571

Tìm đạo hàm của hàm số y=ln(1+e2x)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

Phương pháp: 

Sử dụng công thức đạo hàm  

Cách giải:

Ta có

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi T là tổng các nghiệm của phương trình log132x-log3x+4=0 Tính T.

Xem đáp án » 15/01/2020 25,871

Câu 2:

Số nghiệm của phương trình ln(x2-6x+7)=ln(x-3)

Xem đáp án » 15/01/2020 6,891

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=log2(4-x2) là tập hợp nào sau đây?

Xem đáp án » 15/01/2020 6,744

Câu 4:

Tập nghiệm của phương trình log0,25(x2-3x)=-1 là:

Xem đáp án » 15/01/2020 6,241

Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình log2x>log2(2x+1) là:

Xem đáp án » 15/01/2020 5,748

Câu 6:

Tập nghiệm của bất phương trình 13x-2>3-x

Xem đáp án » 16/01/2020 5,594

Câu 7:

Phương trình log2x=log2(x+2) có bao nhiêu nghiệm?

Xem đáp án » 16/01/2020 5,432

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK