100 câu trắc nghiệm Trọng Âm cơ bản (P1)

  • 13005 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án B

Các đáp án A, C, D là danh từ 2 âm tiết trọng âm thứ nhất    

Đáp án B có cách đọc là /təˈmɑː.təʊ/ trọng âm rơi vào thứ 2


Câu 2:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án D

Danh từ kết thúc đuôi –ion trọng âm rơi vào trước nó. Các đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ 3


Câu 3:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án B

Danh từ kết thúc đuôi –y trọng âm thứ 3 đến ngược từ dưới lên. Các đáp án A, C, D trọng âm rơi vào âm thứ 1, đáp án B trọng âm rơi vào thứ 2


Câu 4:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án A trọng âm thứ 3, rơi trước đuôi –ion

Các đáp án B, C, D trọng âm thứ 2, do có kết thúc -y


Câu 5:

Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words.

Xem đáp án

Đáp án D

Các tiền tối in-, un- và hậu tố -ous không nhận trọng âm, nên ta xét nguyên thể các từ này.

Đáp án A, B, C trọng âm thứ 2, đáp án D trọng âm thứ nhất.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Dat Thanh Inc

N

3 năm trước

Nguyễn Hoàng Việt

L

3 tháng trước

Lan Anh Trần

Bình luận


Bình luận