150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai cơ bản (P1)

  • 10586 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Developing new technologies are time-consuming and expensive.

Xem đáp án

Đáp án C sửa thành “is”

Giải thích: Chủ ngữ của câu là danh động từ (developing) nên động từ chính sẽ chia theo ngôi 3 số ít.


Câu 2:

The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

Xem đáp án

Đáp án D sửa thành “has been proved”

Giải thích: Chủ ngữ của câu là “the assumption” ngôi 3 số ít nên động từ chính sẽ đi với trở động từ là “has”


Câu 3:

A novel is a story long enough to fill a complete book, in that the characters and events are usually imaginary.

Xem đáp án

Đáp án C sửa thành “which”

Giải thích: Đối với mệnh đề chưa dấu phẩy, “that” không thể thay thế “which, who, whom”, và trong câu hỏi này từ được thay thế là “a complete book” nên ta dùng “which”.


Câu 4:

The leader demanded from his members a serious attitude towards work, good team spirit, and that they work hard.

Xem đáp án

Đáp án D sửa thành “working hard”

Giải thích: Đây là kiến thức liên quan đến sự tương đương trong câu. Ta thấy 2 cụm bên trên đều là danh từ, nên cụm cuối cũng phải là danh từ.


Câu 5:

The earth is the only planet with a large number of oxygen in its atmosphere. 

Xem đáp án

Đáp án B sửa thành “amount”

Giải thích: The amount of + danh từ không đếm được. The number of + danh từ đếm được

Trong câu hỏi này, danh từ đằng sau là “oxygen” không đếm được nên ta dùng “amount”.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Thúy

Bình luận


Bình luận

Truong Hien Oanh
18:35 - 17/10/2020

Nhiều câu bị lỗi. Phần câu hỏi 1 dạng, đáp án 1 nẻo