150 câu trắc nghiệm Tìm lỗi sai nâng cao (P1)

  • 13600 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Each of the nurses report to the operating room when his or her name is called

Xem đáp án

Đáp án B => is reported

Chủ ngữ each of the + Ns + V số ít, câu bị động.


Câu 2:

The states school system in England can be divided into two levels of educated: primary and secondary

Xem đáp án

Đáp án C => education

Sau giới từ là danh từ


Câu 3:

Ours brains are incredibly agile machines, and it's hard to think of anything they do more efficient than recognize face. 

Xem đáp án

Đáp án C => efficiently

Sau động từ là trạng từ


Câu 4:

Species like snakes, lizards, coyotes, squirrels, and jack rabbits seems to exist quite happily in the desert. 

Xem đáp án

Đáp án B

Species (n): Các loài  (số nhiều)

Seems to-> seem to


Câu 5:

The developing of the submarine was hindered by the lack of a power source that could propel an underwater vessel

Xem đáp án

Đáp án A => development

Sau mạo từ “the” là danh từ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Duy Trường

toi rat thich

3 năm trước

Vy Vy

Đã hoàn thành

Bình luận


Bình luận