38 Đề thi chính thức vào 10 môn Hóa cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 06)

  • 50819 lượt xem

  • 14 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

y

2 năm trước

yelow shii

Bình luận


Bình luận

Nguyen Ha Anh
22:03 - 04/04/2023

a) đúng.

b) sai, đinh sắt đặt trong không khí ẩm mới bị ăn mòn

c) đúng

d) đúng

Nguyen Ha Anh
21:52 - 04/04/2023

Các hiện tượng mô tả đúng với hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là:

b) Bông từ màu trắng chuyển sang màu xanh

c) Dung dịch nước vôi trong bị vẩn đục.

Vì khi đốt C12H22O11 xảy ra PTHH:

C12H22O11 + O2
t


12CO2 + 11H2O

CuSO4( khan, màu trắng )
h
a
p
t
h
u
n
u
o
c
−−−−−−→
CuSO4.5H2O (màu xanh)

CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ (trắng) + H2O

Nguyen Ha Anh
22:04 - 04/04/2023

Chu kì phân rã của triti là 12,3 năm. Tức sau 12,3 năm thì một nửa lượng triti bị phân rã

=> Sau 61,5 năm = 5 chu kì bán rã

=> sau 61,5 năm thì lượng triti còn lại là 3,125 mg

Vậy sau 61,5 năm lượng triti còn lại là 3,125 mg.

Nguyen Ha Anh
21:53 - 04/04/2023

Ta thấy nhiệt độ sôi của oxi thấp nhất (-1830C) , sau đó đến argon (- 1860C ) và cuối cùng là nitơ (-1960C) => khi nâng dần nhiệt độ từ thấp nên cao ta sẽ thu được oxi trước => đến argon rồi đến nitơ

Nhiệt độ sôi của các chất là cố định, nên đoạn nằm ngang ( không biến thiên) chính là hằng số nhiệt độ sôi của các chất => đoạn MN là nhiệt độ sôi của oxi, đoạn OP là nhiệt độ sôi của Argon, đoạn OR là nhiệt độ sôi của nitơ.