Trắc nghiệm : Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

  • 1149 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nguồn gốc của tiếng Việt là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Tiếng Việt được chia theo bao nhiêu phong cách ngôn ngữ (trong chương trình THPT)?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

(PCNN sinh hoạt, PCNN nghệ thuật, PCNN báo chí, PCNN chính luận, PCNN hành chính, PCNN khoa học)


Câu 4:

Đâu không phải là thể loại tiêu biểu của phong cách ngôn ngữ chính luận?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Đâu là thể loại tiêu biểu của phong cách ngôn ngữ hành chính?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận