Bài tập Bài 8: Cấu trúc tế bào nhân thực có đáp án

  • 1783 lượt xem

  • 54 câu hỏi


Câu 20:

Tại sao bào tương là nơi diễn ra các phản ứng hóa học và là môi trường cho sự vận chuyển các chất vào các bào quan?


Câu 27:

Thành phần cấu tạo nào của lục lạp đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng của lục lạp? Vì sao?


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận