Bài tập BÀI 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC có đáp án

  • 1412 lượt xem

  • 30 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn ngọc hà
23:30 - 04/03/2023

vì thước phá hỏng ti thể, làm quá trình ATP chuyển hóa ít, từ đó làm cân nặng giảm hoặc gây tử vong