Bài tập Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa cực hay có đáp án (GDCD 11)

  • 10158 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ xã hội

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ xã hội chiếm hữu nô lệ tương ứng với đó là kiểu nhà nước chủ nô.

 


Câu 2:

Trong sự phát triển của xã hội loài người, kiểu nhà nước nào dưới đây xuất hiện sớm nhất trong lịch sử?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong sự phát triển của xã hội loài người, kiểu nhà nước chủ nô xuất hiện sớm nhất trong lịch sử.


Câu 3:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân.


Câu 4:

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.


Câu 5:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Trần Huỳnh Hương

Bình luận


Bình luận