THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯÒNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC CÓ ĐÁP ÁN

  • 3939 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là thành phần kinh tế.


Câu 2:

Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải:

Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào sau: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.


Câu 3:

Kinh tế nhà nước có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế.


Câu 4:

Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là hợp tác xã.


Câu 5:

Kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hien ngoc

Bình luận


Bình luận