Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2492 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

“Good morning, Lan.” “…………….”

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đây là câu dùng để chào hỏi.

Dịch: “Xin chào, Lan.” “Xin chào.”


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

“…………………..” “I’m six years old.”

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:Câu trả lời trả lời về tuổi nên câu hỏi để hỏi về tuổi là “How old are you?”

Dịch:“Bạn bao nhiêu tuổi?” “Mình năm nay 6 tuổi.”


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

“What is your ………?” “I am Vy.”

Xem đáp án

Đáp án: C    

Giải thích: Câu trả lời về tên nên câu hỏi phải hỏi về tên “name”

Dịch:“Bạn tên là gì?” “Mình là Vy.”


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

How old … she?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Chủ ngữ “she” đi với động từ “to be” tương ứng là “is”

Dịch: Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Five plus three equals……….

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: “Plus” có nghĩa là “cộng”

Dịch: 5 cộng 3 bằng 8.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Minh Tâm 2k9( acc thứ 2 )

Bài này quá dễ phải cho vài câu khó hơn ạ Dễ quá làm chán lắm
e

7 tháng trước

eimi fukada

như cái l**

Bình luận


Bình luận

Phú Phú Lê
19:37 - 26/11/2020

quá dễ 15/15

hải lâm Trần
16:23 - 14/10/2021

>:)

hải lâm Trần
16:25 - 14/10/2021

yes quá dễ
15/15 luôn >:")

Tiến TM 249
20:54 - 06/11/2021

đúng là dễ thật

6a4_ Kim Ngân /i love anime husbando :>
09:31 - 04/12/2021

đụ má sai có câu tức

6a4_ Kim Ngân /i love anime husbando :>
09:34 - 04/12/2021

14/15 :<

Trần Di Linh
20:07 - 13/01/2022

Chỗ thi vs học mà nói v thì kh hay á tr =)))

võ ngọc gia nghi
22:01 - 14/12/2021

mình sao có 1 câu thoi . Nhưng không sao lần sau sẽ cố gắng :))