Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1298 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Before going to school, I often …….. delicious breakfast of my Mom

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: have + breakfast/ lunch/ dinner: Ăn sáng/ trưa/ tối

Dịch: Trước khi tới trường, tôi thường ăn bữa sáng ngon lành của mẹ


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Look! These schoolboys………. football in theschool yard

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có từ “look”.

Dịch: Nhìn kìa! Những cậu học sinh kia đang chơi bóng đá ở sân trường.

Dịch: Trước khi tới trường, tôi thường ăn bữa sáng ngon lành của mẹ


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Everyday, Ba often ………….my bike to go to school

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Câu chia thời hiện tại đơn vì có dấu hiệu “often”.

Dịch: Mỗi ngày, Ba thường đi xe đạp tới trường


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Lan usually walks to school. But today, her father…….. her to school.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diền vì có từ “But”

Dịch: Lan thường đi bộ tới trường. Nhưng hôm nay, bố cô lái xe đưa cô đi học.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The sign says: “…… off the grass.”

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Câu thể mệnh lệnh nên động từ nguyên mẫu không có “to”

 

Dịch: Cái biển quảng cáo ghi: “Đừng giẫm lên cỏ.”


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận