Bài tập Tuần 1: Thương người như thể thương thân có đáp án

  • 662 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi đi qua vùng cỏ xước xanh dài, Dế Mèn đã nghe thấy âm thanh gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Từ những chi tiết miêu tả ngoại hình của chị Nhà Trò em thấy được chị ta là người thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Hoàn cảnh của chị Nhà Trọ đáng thương như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Bài văn trên mang ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận