Bài tập tuần 12: Niềm vui tuổi thơ có đáp án

  • 683 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trò chơi trên có những nhân vật nào và người chơi cần những đồ chơi gì để chơi?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Câu thơ nào cho thấy, tuổi thơ của bạn nhỏ gắn liền với các trò chơi dân gian và tình thương của mẹ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Em hãy kể tên 4 trò chơi dân gian mà em biết?

Xem đáp án

1. Bịt mắt bắt dê.

2. Kéo co.

3. Ô ăn quan.

4. Chọi dế mèn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận